Hội Đồng Doanh Nhân Việt – Mỹ

Vietnamese American Business Council (VABC) – hỗ trợ các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh tại thị trường Mỹ cũng như thúc đẩy quan hệ kinh doanh giữa Việt Nam và Mỹ.

Lĩnh Vực Hoạt Động

Thiết lập cơ hội làm việc

Kết nối nhân lực Việt Nam đến các doanh nghiệp Mỹ.

Thúc đẩy thương mại

Kết nối doanh nghiệp và vốn đầu tư.

Hỗ trợ du học sinh

Hỗ trợ du học sinh tìm nơi thực tập tại Mỹ.

Tổ chức hội nghị

Thiết lập sự kiện / hội nghị / gặp gỡ tại 2 quốc gia VN-USA

Ban Lãnh Đạo

David Huy Ho – Chairman

CEO Hememics

John Lehman Warden – President

Abbott Labs & RB Pharma

 

Nguyen Chi Nguyen – Vice President & General Secretary

General Secretary of

HCMC Union of Business Association

Hỗ trợ pháp lý tại Mỹ tốt nhất

Với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn luật Mỹ đầy kinh nghiệm
Giúp doanh nhân an tâm khi bước vào thị trường Mỹ

Ban Cố Vấn

9

NĂM KINH NGHIỆM

1100

THÀNH VIÊN

11

CHUYÊN GIA KINH TẾ TƯ VẤN

77

DU SINH ĐƯỢC HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Chúng Tôi Nói Gì?

Chúng tôi đang cố gắng thúc đẩy mối quan hệ kinh tế song phương ở các cấp cao nhất của doanh nghiệp và chính phủ ở cả hai quốc gia.

David Ho / HeMemics

VABC có ý nghĩa rất lớn trong công tác đoàn kết và tập hợp cộng đồng hướng về quê hương đất nước, tận dụng và phát huy tiềm lực cộng đồng.

Valerie T / DaiViet INC

Tham gia cộng đồng 1,115 Doanh nhân VABC.

Tham gia nhóm Viber